Nyheter fra Oslofjordalliansen på rss feed del med e-post Skriv ut Nettstedskart

Oppdatering om Oslofjordalliansen

Mandag 9.11 ble det gjennomført et nytt møte i arbeidsgruppa for utredningsarbeidet om et tettere institusjonelt samarbeid mellom institusjonene. Arbeidsgruppa gikk bl.a. igjennom forslag til informasjonsplan for utredningsarbeidet og rektorenes inspill til utredningsplanen som gikk på de overordnede og langsiktige målene for de tre høgskolene.

Article picture

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategien ble presentert av informasjonsleder Jon Olav Skålid ved Høgskolen i Vestfold. Strategien legger opp til økt fokus på bruk av den aktuelle nettsiden som er laget for formålet. Det er svært viktig at informasjonen som blir gitt på de tre institusjonene er konsistent og identisk. Ledelsen ønsker en så åpen prosess som mulig, og alle dokumenter som er ferdigstilt vil være åpent tilgjengelig for ansatte og studenter. Arbeidsgruppen vil fortløpende legge ut sine referater så fort de er godkjente. Det vil også bli lagt vekt på at det skal være mulig å diskutere på eget fora på nett samt ved møtevirksomhet på de forskjellige institusjonene.

Ny side for Oslofjordalliansen vil publiseres ca 1. desember 2009.

Les mer:

Rektorenes bakgrunnsnotat

Som et ledd i utredningsplanen har rektorene skrevet ned sine tanker om begrunnelsen for å igangsette utredningen, og tydeliggjort sine ønsker og visjoner for samarbeidet. De klargjør at de ønsker å utvikle de tre høgskolene mot et universitet med en flercampusmodell der hovedprofilene vil være yrkesrettede studier og anvendt og profesjonsrettet forskning. Rektorene mener også at det må utarbeides en strategisk og forpliktene samarbeidsavtale med UMB for videre utvikling av samarbeidet innen Oslofjordaliiansen.

Les mer:

Du finner forøvrig hele referatet i dokumentarkivet på utredingssidene.


Publisert: 20.11.2009 08:25 av Tore Petter Engen


« Tilbake

I media

? Kravet burde vært senket

Seminar om grunnleggende ferdigheter i skolen

24 millioner til mer samarbeid innen høyere utdanning og forskning

UMB fikk penger til samarbeidsprosjekt

  • Ingen treff
SE FULL OVERSIKT