Nyheter fra Oslofjordalliansen på rss feed del med e-post Skriv ut Nettstedskart

Tre høyskoler utreder muligheten for fusjon

(PRESSEMELDING:) 7. september starter Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold arbeidet med å se på mulighetene som ligger i ulike typer institusjonelt samarbeid. Utredningsarbeidet er forankret i likelydende styrevedtak ved de tre institusjonene.

– Målet er styrking av studietilbudene, fagmiljøene og forskningsaktivitetene. I tillegg til å styrke nåværende tilbud ønsker vi å bygge opp flere masterstudier og utvikle gode doktorgradstilbud. Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold, er én av de tre rektorene som møtes mandag for å igangsette arbeidet.
 
For å kunne levere gode utdanningstilbud, være attraktive internasjonalt og kunne konkurrere om studenter, forskningsmidler og oppdrag ønsker de tre høyskolene tettere samarbeid.
 
De tre høyskolene og Universitetet for miljø og biovitenskap har allerede i dag et vellykket samarbeid i Oslofjordalliansen. Universitetet for miljø og biovitenskap vil derfor delta som observatør i utredningsarbeidet.
 
Både studenter, ansatte og ledelse ved de tre høyskolene er involvert i utredningsarbeidet som skal gi svar på om fusjon er det rette. Utredningsarbeidet skal også gi svar på om en sammenslåing av de tre høyskolene og utviklingen av et ”Oslofjorduniversitet” med en anvendt og profesjonsorientert forsknings- og utdanningsprofil, er en formålstjenlig løsning. Utredningsarbeidet avsluttes februar 2010.
 
Kontaktpersoner
Elin Nesje Vestli, rektor Høgskolen i Østfold, 950 29 337
Kristin Ørmen Johnsen, rektor Høgskolen i Buskerud, 415 15 188
Petter Aasen, rektor Høgskolen i Vestfold, 995 29 024

Publisert: 07.09.2009 08:20 av Bård Halvorsen


« Tilbake

I media

? Kravet burde vært senket

Seminar om grunnleggende ferdigheter i skolen

24 millioner til mer samarbeid innen høyere utdanning og forskning

UMB fikk penger til samarbeidsprosjekt

  • Ingen treff
SE FULL OVERSIKT